Skrivet av: Sudden | 2010/01/21

Några lästips – Årets flygbok, SFF Kronologi m m

Egon Sidelöv nämnde för mig att SFF Kronologi nu hade kompletterats för år 2009 och fanns att läsa här.

Jag skrev krönikorna för år 2000-2008 samt rättade och kompletterade de tidigare årens krönikor (1900-talet samt en del för tiden dessförinnan) som hade utgivits som en del av (knappt hälften) av en trevlig Flyghistorisk Revy 2000 ”Flyget i Sverige under 1900-talet” som gavs ut till millennie-skiftet. Den innehöll några trevliga essäer, men själva krönikan fick kritik för att det fanns alltför många fel. ”Bränn restupplagan” sa en känd flyghistoriker. Jag tror huvudredaktören Sten Wahlström, en bildad man med många intressen, blev litet ledsen. Kanhända fick även bokomslaget kritik, det var nämligen helt civilt, vilket måste ha upplevts som en provokation!


Omslagsbild av Torstein Landström.

Med tiden kom Egon S att bidra med utförliga notiser om helikopterhändelser (ofta olyckor). Sven-Erik Jönsson var projektledare och jag fattade att han personligen tyckte att denna SFF Kronologi var en nyttig sak som inte skulle glömmas bort. Jag och Egon hade dock fria händer, kanske alltför fria. Jag själv lärde mig väldigt mycket om svensk flyghistoria av arbetet. Visst är materialet kanske inte så välbalanserat (det gick inte att säga nej när någon hörde av sig och tyckte vi hade glömt ett visst haveri) men det finns väldigt mycket fakta att hämta. Med tiden blev det en omfattande mängd noter med fördjupad information och lästips.

Nu tog jag en hastig titt på den helt nya texten för 2009 (jag har inte kollat om de äldre är reviderade) så var formen väldigt lik den gamla. Dock är nu internationella händelser inlagda bland de svenska och det finns ju inte alls så mycket om helikoptrar. Jag vet inte vem som författat men jag tror inte Lennart Berns skulle släppa ifrån sig ett felstavat namn på en känd flygare från Sebbarp. ”Bättre än befarat” är mitt första snabba  intryck.

Jag har haft undringar om denna krönika egentligen är avsedd för ”Flygets Årsbok” för 2010. Ja förresten, finns det en sådan bok, man har väl inte sett någon annons? Googlade och fann att den kommer i mars med en ny utgivare. Vidare fanns på denna sajt en förnämlig översikt av ”flygårsboken” genom åren, med början i Allhems utgivning av ”Ett år i luften” som startade i slutet av 40-talet och som man slukade som tonåring. Det fanns iåren innan en ”Svensk Flygkalender” som jag har några få årgångar av.

Krönikorna i ”Ett år i luften”, speciellt de som Yngve Norrvi stod för i de första årgångarna, var en förebild när jag skrev notiser för SFF Kronologi.

Rent läsnjutning bjuder f d militärheraldikern Jan von Konow här. De olika slagen av personalgrupper och benämningar dyker ju ibland upp som frågor på forumet. von Konow skriver mycket snärtigt, men har kanske inte helt rätt. Jag är inte kunnig att avgöra vem som har rätt. Men apropå Emil Lindbergs forumfråga om ”instrumentmästare” m m  minns jag ett par trevliga lärare på Kustartilleriets Mekanikerskola i Karlskrona 1963 som var flagginstrumentmästare (flimä); d v s ”tekniskt inriktade fanjunkare”. F ö vill jag påstå att vi värnpliktiga tekniker var stolta över ett violett färgkant på ena korpralspinnen vi något själsvåldigt satt dit och ej något rött (var väl läkare det). Vi värnpliktiga instrument- och radartekniker (senare systemtekniker) var civilmilitärer; fienden fick inte döda oss sas det. (Tyvärr verkar min inskrivningsbok förkommit; det blir på många sätt lätt en röra när man skiljer sig.)

Kanske för övrigt Allmänna Försvarsföreningens sajt kan vara av intresse för den försvarssinnade.

Sudden

Annonser

Responses

 1. Minnen, Minnen! Visst har jag några årgångar av ”Ett År I Luften” därhemma någonstans, liksom ett par andra mindre böcker med olika flygplanstyper presenterade. Jag måste leta i helgen. Jag har visserligen inte skiljt mig, men har flyttat ett otal gånger Örebro – Uppsala – Umeå – St Paul – Scandia och så St Paul igen, så även jag har något att skylla på om jag inte hittar mina flygböcker så där på en gång.

  Men du väckte en lust hos mig att finna dem och bläddra i dem, Lasse!

  Gilla

 2. Om man, som helt utomstående och 100% civil, läser det von Konow och Mortberg skriver och samtidigt reflekterar en smula över ämnet, så blir man fundersam. Är detta vuxna, tänkande människor, eller är det småbarn som kivas i sandlådan. Militärer och deras tingeltangel är väl ändå något av det mest puerila man kan tänka sig. Röda eller violetta färgkanter på korpralspinnen. Det är noga med sådant! 🙂

  Gilla

  • Hej K.! Jo visst är det barnsligt. Men det är nog en grundläggande mänsklig, ja djurisk, drift att vilja göra intryck. Tänk på påfågeln!

   Sedan lär män ha svårt för att benämna vissa färger, kvinnor är då bättre. Läste häromdagen att speciellt äldre män inte riktigt vet vad turkos är.

   Jag googlade litet och fann bl a:

   ”Gradbeteckning på axelhylsor m/1951 för överfurir teknisk personal, flottiljpolispersonal och furir teknisk personal. Kläde i färg anbringas mellan strecken, alltså i dagern, enligt följande: tekniker = violett, flottiljpolis = ljusblått. Gradbeteckning på axelhylsor m/1958 för överfurir flottiljpolispersonal och teknisk personal, furir teknisk personal, korpral och menig. Beträffande färgen se ovan.”

   På annat håll sägs flygingenjörer ha lila färg. I den mån de nu vill visa att de är det. Ett citat från bloggen ”Chefsingenjören” verkar tyda på att man vill ge intryck av att vara en krigare och inte en mesig akademiker:

   ”Det har gått så pass långt att vissa officerare har slutat bära sina tjänstetecken på uniformen som visar på en civil examen. I Flygvapnet står lila färg på axelklaffarna för flygingenjör (civilingenjörsutbildade), grön för meteorolog (masterexamen i fysik) och röd för flygläkare (doktorsexamen).

   Exempel på att officerare inte längre vill skylta med en civil examen:

   – F.d. C F21. Flygingenjör, men har slutat bära de lila strecken på sin gradbeteckning.
   – C F7. Meteorolog, men har slutat bära de gröna strecken på sin gradbeteckning.
   – Överstelöjtnant och Gripen pilot. Har civil examen som civilingenjör, men vill inte bli flygingenjör då han vet att detta innebär struken flygtjänst och sämre karriärsmöjligheter.”

   Sudden

   Gilla

 3. Jag rullade som hastigast genom 00-talet i Kronologin och fann inte särskilt många blå notiser. Det beror väl på att det som redan var skrivet var tillfyllest, eller..?
  Är en civilmilitär mer civil än militär? Eller är han/hon mer militär? Eller kanske rent av varken eller eller både och?
  Att krångla till med färgade gradbeteckningar tyder på lite mer militärt för man får inte göra något enkelt när man kan göra det militärt.
  Jag som äldre gentleman tror att turkos är en färg som är väldigt lik ljusblå. Är det helt fel?
  Bar man en färg vid gradbeteckningen i armén? Jag vill minnas att alla tekniker bar ett kugghjul på kragen där andra bar vapenslagsmärket.
  Men mitt minne är väldigt teflonbehandlat.

  Gilla

  • Jag tittade nu litet närmare på den utökade Kronologin, men jag hade inte ork att ”lusläsa” notiserna för år 2009.

   Det goda intrycket jag fått består. Alltså, det är sig likt. Några observationer:

   -Man har inte tagit bort förra versionens blåmarkeringar för åren före år 2000 (dokumenten anges som uppdaterade i januari 2010).

   – Det har bara kommit till ca tre st blåmarkerade notiser under 2000-2008. Jag hade missat nedläggningen av F 4.

   – Jag noterade åtminstone ett exempel på att ”samma sak” redovisas som en nyhet flera gånger (Det gäller ”gröna inflygningar”). Jag minns att det var väldigt lätt att sådant hände. Processer är svåra att skildra. En kronologis förbannelse är ju att man helst skall ha ett datum att hänga upp en händelse på.

   Sudden

   Gilla

 4. Apropå Allhems förnämliga årsbokserie ”Ett år i luften” ser jag att Mikael Sanz & consortes inte i sin historiska överblick av årsböcker nämner S Artur Svensson, mångårig chefredaktör på Allhems bokförlag. Han stod bakom dessa böcker och många andra förnämliga böcker från detta förlag. Han var f ö motor- och även segelflygare och hade studerat teologi (i Lund), egenskaper jag har för mig han delar med en av dagens flyghistoriker som också är duktig på att publicera sig. (Kanske denne inte studerat i just Lund och ej heller segelflugit, men ingen är fullkomlig 😉

  Mer om S Artur Svensson finns att läsa på min sajt. Se http://larssundin.ownit.nu/S_Artur_Svensson.jpg

  Sudden

  Gilla

 5. Good old ‘Ett år I luften’. This book was for me ’a must’ and I bought it every year. This was in the years when I was ‘Flygpojke’ and buying it through this organization we got it at a discounted price. Like Sven I have been around a bit. Sweden, Denmark, USA, Australia, Hong Kong, Luxembourg, Papua New Guinea, England, Brunei, Ireland, Greenland, Singapore, and now Portugal. These kinds of moves forces you to dump ballast and with no one but myself in the family managing Swedish my set of ‘Ett år I luften’ had to go. I can not remember to whom I gave the books.

  I still have my shoulder and sleeve ranks from my Swedish Air Force days in my possession. I think we were proud of showing that we were technicians having received the splendid training the Air Force offered in those days; three years with three pins with the purple between them finishing with the school for technicians in Västerås, for my part in 1959- 1960. Having passed the course and the three years we got out fourth pin. In addition we displayed the cogwheel surrounding the rather ancient looking four bladed propeller. Yes, we were proud of having been given the responsibility for a superb jet fighter and to keep the pilots as safe as it was possible for us on the ground. Not that we looked down at those with other colours or no colour but I suppose it created a bit of team spirit.

  Yes, we were half military and half civilian. We lived, if we so wished, outside the base but arrived in uniform and were paraded each morning. And we were most certainly supposed to be able to defend the base when we did not service our aircraft.

  Gilla

 6. Efter det jag var klar på KTH var jag som värnpliktig 1963 ett knappt år i det militära, till att börja med vid Kustartilleriets mekanikerskola i Karlskrona där jag lärde mig några centralinstrument från Arenco och franska CSF. Ett centralinstrument var då en analog dator, stor som några garderober med avgjort unik elektromekanik i, som räknade ut ”framförhållningen” för kanonerna i ett KA-batteri om kanske 3 st 7,5 cm pjäser. Jag hittadei i mitt arkiv en bild från ”Marinnytt” nr 2 nr 1964 som avgjort visar den mycket sympatiske flagginstrumentmästaren Ulle Persson (gotlänning) föreläsande för ett antal elever. Jag tycker mig känna igen flera nackar, bland annat min egen längst fram till höger, men antagligen fantiserar jag. Stridsselebältet var inte vänligt mot stolsryggarna av böjd plywood minns jag och jag tror t o m att vi hade kängor och inte skor.

  Se http://larssundin.ownit.nu/Ulle.jpg

  Jag fann också ett dokument som kan vara kul (notera ord som civilmiltär tjänsteman (!), tjänsteklass, att man var skyldig att mottaga förordnadet m m):

  Enligt ett senare arbetsbetyg visade jag ”stor skicklighet inom teletekniken”… Det var ett vänligt omdöme som jag sent omsider får tacka för.

  Sudden

  P S. Googlade och kom till KA 2 kamratförenings medlemsblad där jag hittar en bild av en av lärarna på Mekanikerskolan, Erik Johansson, undervisade om ”Arte 704” eller ”Cig 704”, en produkt från franska CSF. Minns att jag höll ett litet tacktal till honom efter avslutad kurs. Erik J var en duktig orienterare vill jag minnas. Se https://larsan13.files.wordpress.com/2010/01/arte.jpg

  Gilla


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

Kategorier

%d bloggare gillar detta: