Archive for the ‘Allmänt’ Category

Istället för vindrutor

Posted by: Sudden on 2020/10/23

Höstbetraktelse

Posted by: Sudden on 2020/10/17

Funderingar och observationer

Posted by: Sudden on 2020/10/04

Vindkraft, fiske och flyg

Posted by: Sudden on 2020/09/28

Tankarnas svårstyrda flykt

Posted by: Sudden on 2020/09/04

Hösten och sådant nalkas

Posted by: Sudden on 2020/08/26

Livstecken

Posted by: Sudden on 2020/08/20

Strövar omkring

Posted by: Sudden on 2020/07/30

Skrivbordsrensning

Posted by: Sudden on 2020/07/15